Context

Context

“De context waarin je als innovatiemanager je werk moest doen, is bepalend voor wat je wel en niet kunt realiseren.”

De context waarin de deelnemers aan het onderzoek werken, is zeer divers. Van organisaties die al langer bezig zijn met digitale zorg tot organisaties die hier nog beginnend in zijn. Van organisaties waar veel collega’s betrokken waren, tot organisaties waar een kleine groep betrokken was. Om een beeld te geven van hoe verschillend de contexten waren, hebben we drie persona’s ontwikkeld. In ons onderzoek zagen we dat iedereen, vanuit zijn eigen context, heeft geleerd en stappen heeft gezet om digitale zorg te realiseren. Soms grote stappen, soms kleine stappen. Waarbij kleine stappen soms een grotere impact hadden dan de grote. Ken jouw context om vandaar uit de goede dingen te doen.
Wat kun je hiervan leren?
  • Wees je bewust van de context waarin jij, als innovatiemanager, je werk doet. Bij Er is al veel vind je implementatietools die jou helpen om jouw context in kaart te brengen.

  • Wanneer je je bewust bent van de context waarin je werkt, kun je ook beredeneren waarom opschaling wel, niet of minder goed lukt. Het geeft een beeld van de stappen die er gezet moeten worden in jouw organisatie om digitale zorg verder te brengen. Je kunt vast leren van de geleerde lessen op deze website.

  • Bekijk de drie persona’s die we naar aanleiding van de interviews hebben ontwikkeld. Maak kennis met Mattie, Remco en Ineke. Ze nemen je me in hun achtergrond, hun werkdoelen, geleerde lessen, hindernissen en wensen. Met jouw ervaring zul je dingen herkennen of kun je hen tips geven in wat jij hebt geleerd.

  • Zoek contact met innovatiemanagers en bespreek met elkaar de context waarin je je werk doet. Wat kun je daarin van anderen leren? Of waarin is het fijn om in de ervaring van de ander, ook je eigen ervaring te herkennen.

  • Blijf, wellicht ondanks alles, zelf enthousiast. Jij bent de beste ambassadeur om digitale zorg verder te brengen in jouw organisatie. 
Wat kun je hiermee in Overijssel?
In de provincie bestaan verschillende netwerken waarin je in contact kunt komen met innovatiemanagers in de zorg. Bij de geleerde lessen rond Samenwerken vind je deze netwerken.  

Persona's