Urgentie

Urgentie

“Er was urgentie, dus we moesten aan de slag.”
Corona bood een momentum om door te pakken op het inzetten van digitale zorg. Voor de één ontstond er ruimte om ‘eindelijk’ te gaan doen wat al lang in plannen stond beschreven. De uitgedachte innovatiestrategie werd in snel tempo in gang gezet en gaandeweg werd er veel geleerd. De ander ging aan de slag met de vragen die er waren en gaandeweg werd een wenselijke strategie al werkend zichtbaar. 
De druk die er was maakte dat besluitvorming makkelijker ging. Er was minder overtuigingskracht nodig om eHealth in te zetten en de doorlooptijd om toepassingen te implementeren werd verkort. De samenhang tussen technische en sociale innovatie werd duidelijk.
Interessant is dan ook de vraag hoe je ook zonder pandemie een besef van urgentie kunt creëren. 
Wat kun je hiervan leren?
  • Spreek als organisatie een uitdagende ambitie uit over hoe je digitale zorg een plek geeft in de zorg die je levert. Spreek die ambitie intern en extern uit. Die ambitie helpt om aan de slag te gaan.
  • Ga na wat binnen jouw organisatie de urgente vraagstukken zijn en pak daarop door.
  • Creëer kansen en pak het moment om digitale zorg in te zetten.
  • Ga na wat de doelstellingen zijn van jouw organisatie m.b.t. digitale zorg. Is hier beleid voor geschreven? Een visie? Kun je op basis daarvan urgentie creëren? Het is helpend wanneer innovatie duidelijk zichtbaar is in de strategie en doelen van de organisatie. 
  • Ga na wat de ambities in jouw regio zijn op het gebied van digitale zorg. Zijn hier aanknopingspunten te vinden om aan de slag te gaan?
  • Durf ook gewoon aan de slag te gaan vanuit de urgentie die je ervaart. Toon lef om door te pakken. Keuzes maken op basis van visie en schep kaders voor evaluatie en meet effecten. Ga al lerend aan de slag voordat de business case rond is.
Wat kun je hiermee in Overijssel?

Hieronder vind je voorbeelden van initiatieven in de provincie Overijssel waarin organisaties met elkaar samenwerken en waar digitale zorg een speerpunt is: