Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

“Er kwam meer zicht op wat randvoorwaarden zijn om succes te realiseren.”

Even leek alles mogelijk. De Coronacrisis zorgde ervoor dat wet- en regelgeving (tijdelijk) werd aangepast. Er kwamen regelingen die opschalen van digitale zorg makkelijker maakten. Bekostiging werd aangepast. Bureaucratische procedures werden simpeler gemaakt. Er was veel vertrouwen dat iedereen de goede dingen deed. Voorwaarden die opschalen van digitale zorg makkelijker maakten. 

Uit het onderzoek bleek dat de rol van de ‘leiding’ in de organisatie essentieel is: Hoe staan leidinggevenden tegenover digitale zorg? Wordt er geïnvesteerd in zorginnovatie? Wordt samenwerking binnen de organisatie en met andere organisaties gefaciliteerd? Krijgen medewerkers ruimte en een podium om hun werk te doen? Is er vertrouwen om buiten de gebaande paden te gaan? 

Maar het werd ook duidelijk dat een goede ICT-infrastructuur een noodzakelijke randvoorwaarde is om digitale zorg te kunnen bieden. Hierin investeren was nodig om vervolgstappen te kunnen zetten.  Daarnaast was het nodig om te weten wat er allemaal mogelijk is. Dit was niet bij iedereen bekend.  

Ook een andere randvoorwaarde bleek niet vanzelfsprekend: het hebben van goede digitale vaardigheden om digitale zorg toe te passen. Het blijft noodzakelijk om aan deze digitale vaardigheden te werken. En soms gaat het dan om hele basale vaardigheden. Zo leverde een aangeboden typecursus in een Nederlands ziekenhuis 400 aanmeldingen van zorgverleners op! 

Wat kun je hiervan leren?
  • Zorg dat je op de hoogte bent van relevante wet- en regelgeving die het makkelijker maakt om digitale zorg op te schalen. Kijk bijvoorbeeld eens bij Zorg van Nu en ZonMW.
  • Ga na of je voldoende steun ervaart van leidinggevenden (op strategisch, tactisch en operationeel niveau),  zodat je je gesteund voelt in het werk dat je doet en de opdracht die je hebt. 
  • Zorg dat de ICT ook echt werkt en dat zorgverleners geen problemen ervaren bij het toepassen ervan. Technologie die niet blijkt te werkten, verhoogt het afbreukrisico en staat implementatie in de weg.
  • Weet wat er mogelijk is wanneer het gaat om toepassingen die digitale zorg mogelijk maken. Bij ‘Er is al veel’ vind je een aantal websites waar je allerlei technologische toepassingen kunt vinden.
  • Ga na hoe het zit met de digitale vaardigheden van jouw collega’s en zorgvragers. Zorg voor ondersteuning zodat zij, indien nodig, vaardiger kunnen worden om van daaruit digitale zorg verder te brengen. 
Wat kun je hiermee in Overijssel?
  • De WGV Zorg en Welzijn biedt de helpende hand voor organisaties die met digitale vaardigheden aan de gang willen. 

  • Bibliotheken in de provincie hebben aanbod gericht op digitale vaardigheden. Ga na wat de bibliotheek voor jouw organisatie kan beteken om zorgvragers op weg te helpen. 

  • De (landelijke) website Digivaardig in de Zorg biedt allerlei middelen aan om iedereen voldoende digitaal vaardig te maken om goede zorg te leveren. Projectleiders vinden informatie om in hun eigen organisaties met de thema aan de slag te gaan. Zorgverleners kunnen zelf aan de hand van een zelftest en leermiddelen ook zelf aan de slag gaan.