Samenwerken

Samenwerken

“Het besef dat samenwerken noodzakelijk was om goede zorg te realiseren.”

Uit ons onderzoek blijkt dat samenwerken een noodzakelijke voorwaarde is voor het realiseren van digitale zorg. Samenwerking binnen de organisaties, met vergelijkbare organisaties en in het zorgnetwerk. Kun je samen met anderen zorgpaden opnieuw inrichten? 
Wat kun je hiervan leren?
 • Zoek de samenwerking op! Er is vast een gezamenlijk vraagstuk en neem dat als vertrekpunt om samenwerking vorm te geven. Stel een patient journey op om zorgpaden opnieuw in te richten. En … betrek de zorgvrager hierbij. 

 • Kijf of er in jouw regio een regiovisie is die uitnodigt om op innovatiegebied de samenwerking met anderen op te zoeken.

 • Zet ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ in als ambitie om de samenwerking met anderen op te zoeken. Transmurale zorg biedt volop gelegenheid om met elkaar vorm te geven aan goed samenwerken in de keten. 

 • Standaardisatie van gegevens wordt steeds belangrijker. Juist ook om goed vorm te geven aan transmurale zorg en de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Draag in jouw regio bij om dit te realiseren. 

 • Bij het realiseren van digitale zorg is het nodig om als multidisciplinair samen te werken. Binnen jouw organisatie heb je het als innovatiemanager nodig om goed af te stemmen met de ICT-afdeling, afdeling opleidingen en het bestuur. Vergeet uiteraard zorgverleners en zorgvragers niet. 

 • Betrek de zorgverzekeraar bij je plannen. Zorg dat ze dichtbij en betrokken zijn. 

 • Maak de ‘hobbels’ die implementatie van digitale zorg in de weg staan bespreekbaar: de wrijving tussen ‘productie’ en ‘innovatie’, technische innovatie en sociale innovatie (ze kunnen niet zonder elkaar), gegevens die echt makkelijker uitgewisseld moeten kunnen worden. 

 • Heb oog voor het tempo van inzetten van digitale zorg en hoe zich dit verhoudt tot het tempo van organisaties waar je mee samenwerkt.
  Jouw tempo beïnvloedt het tempo en de (on)mogelijkheden van de ander. Zet de zorgvrager centraal om het goede te doen.

 • Blijf niet doorrennen, maak ruimte om een pas op de plaats te maken en kijk of iedereen meegaat zoals je hoopt. Pas je strategie aan, wanneer dit anders gaat dan je dacht. 

 • Sta in de samenwerking met anderen stil bij de vraag ‘Vertellen we elkaar dingen of werken we echt samen?’. Deze vraagt helpt om ook écht tot samenwerking te komen en op zoek te gaan naar mogelijkheden voor goede zorg. 
Wat kun je hiermee in Overijssel?

Kijk hiervoor bij het thema ‘Kennis delen’.