Geleerde lessen

Geleerde lessen

Hier staan de acht geleerde lessen van het project ‘Leren van Corona‘, met een korte omschrijving. Op de pagina’s van de geleerde lessen lees je meer over de onderwerpen.

Urgentie
Gaat in op de vraag hoe je ook zonder pandemie een besef van urgentie kunt creëren. 
Ervaring opdoen

Beschrijft de mogelijkheden die er ontstaan door ervaring op te doen.

Context

Gaat in op het belang van het kennen van jouw eigen context.

Randvoorwaarden

Beschrijft verschillende randvoorwaarden die nodig zijn voor het opschalen van digitale zorg.

Er is al veel

Geeft een overzicht van website die laten zien welke digitale en technologische toepassingen in de zorg ingezet kunnen worden.

Kennis delen

Laat zien hoe je gebruik kan maken van bestaande kennis en ervaringen wanneer je een toepassing gaat implementeren.

Samenwerken

Geeft inzicht in hoe je kan samenwerken binnen het realiseren van digitale zorg.

Zorgvrager

Laat het belang zien van het betrekken van de zorgvrager, en hoe je dit kan doen.